+49-151-62661591
deutsch english française brasileiro espańol
českę slovenskęch pl slovenski român

Las wyszukiwania

Silne niemieckich inwestorów domagać się rekompensaty 50-200 ha lub 500 do 2000 ha lasów w Polska.
Prosimy o kontakt.

Chcesz sprzedać swój las

Mają lasów w Polska? Chcesz sprzedać swój las?

Szukamy obszarów leśnych w Polska. Wielu bogatych i zamożnych inwestorów w Niemczech i Europie chcą kupić w lasach chwili.

Może Chętnie udzielimy. Prosimy o kontakt.