+49-151-62661591
deutsch english française brasileiro espańol
český sk polski slovenski român

Lesné hľadanie

Silné nemeckej investorov hľadať platby 50-200 ha alebo 500 – 2000 ha lesa na Slovensko.
Prosím, neváhajte nás kontaktovať.

Ak chcete predať svoj ​​les

Majú lesy Slovensko? Ak chcete predať svoj ​​les?

Tešíme sa na lesných porastov na Slovensko. Mnoho bohatých a bohatí investori v Nemecku a Európe chcú kúpiť v túto chvíľu lesy.

Môžeme radi zaistíme. Prosím, neváhajte nás kontaktovať.