+49-151-62661591
deutsch english française brasileiro espańol
český slovenských polski slovenski român

Lesní hledání

Silné německé investory hledat platby 50-200 ha nebo 500 – 2000 ha lesa v Česká republika.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete-li prodat svůj les

Mají lesy Česká republika? Chcete-li prodat svůj les?

Hledáme les Česká republika. Mnoho bohatých investoři v Německu a Evropě chtějí koupit v tuto chvíli lesy.

Můžeme rádi zajistíme. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.